Sổ đỏ với những điểm thay đổi mới

Thông tin

00:58 25/05/2022

Các quy định nào sẽ liên quan đến việc cấp sổ đỏ có những thay đổi? Những thay đổi này có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường?

Ảnh: Những thay đổi mới liên quan tới sổ đỏ

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo - Giám đốc Công ty Luật Đức An, quận Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Theo Nghị định số 148 năm 2020 NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/02/2021 thì sổ đỏ đã có nhiều sự thay đổi quan trọng so với các quy định trước đây.

Thứ nhất là bổ sung quy định, nhiệm vụ của văn phòng đăng ký đất đai với chức năng cung cấp các thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin thị trường quyền sử dụng đất và thông tin khác về đất đai

Thứ hai, dồn điền đổi thửa sẽ không còn được cấp đổi sổ đỏ

Tại Nghị định số 148 năm 2020 NĐ-CP về quy định những trường hợp được cấp đổi sổ đỏ cũng như cấp đổi Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp là “ việc đo đạc xác định lại diện tích hay kích thước thửa đất” mà trước đây: theo điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43 quy định trường hợp trên còn bao gồm “do dồn điền đổi thửa”

Thứ ba, có thể chọn thời gian và địa điểm làm sổ đỏ theo nhu cầu

Nghị định số 148 năm 2020 NĐ-CP bổ sung một số quy định khá cởi mở liên quan đến thủ tục cấp sổ đỏ như sau:

Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, các tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi và cấp lại sổ đỏ theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục sẽ được thực hiện theo thỏa thuận. Tuy nhiên, thời gian thực hiện thủ tục sẽ không quá thời gian do UBND cấp tỉnh quy định.

Thứ tư, làm sổ đỏ mới khi dồn điền đổi thửa trong trường hợp đất đã bị thế chấp

Theo Nghị định số 148 năm 2020 NĐ-CP. Sửa đổi và bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 78 như sau: Khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi về quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình hay cá nhân để thực hiện dồn điền đổi thửa, trong trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đang bị thế chấp tại ngân hàng thì người sử dụng đất phải nộp bản sao của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho sổ đỏ đã cấp để làm các thủ tục cấp sổ đỏ mới. Việc trao sổ đỏ sẽ thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm người sử dụng đất, văn phòng đăng ký đất đai và tổ chức tín dụng.

Khi đó, người sử dụng đất sẽ ký nhận sổ đỏ mới từ văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp; tổ chức tín dụng sẽ có trách nhiệm trao sổ đỏ cũ đang thế chấp cho văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Thứ năm là các quy định mới về cơ quan thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng như quy định

Nghị định số 148 năm 2020 NĐ-CP có sửa đổi khoản 4 và khoản 5 Điều 87 của Nghị định số 43 năm 2014 NĐ-CP về việc thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng như quy định. Trong đó đã bổ sung một quy định như sau:

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi sổ đỏ theo bản án, quyết định của Tòa án; theo kết luận của thanh tra, cơ quan thanh tra; theo thông báo của người sử dụng đất, theo quyết định cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ tại thời điểm thu hồi sổ đỏ.

Thứ sáu, Quy định về việc giao đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

Nguyên tắc giao đất là ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ do Nhà nước quản lý vào các mục đích công cộng. Nếu không sử dụng vào mục đích công cộng thì việc giao đất thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.

Giao đất, cho thuê đất khi thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp có từ hai người sử dụng đất liền kề trở lên và có nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp; giao đất, cho thuê đất sẽ không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp chỉ có một người có nhu cầu sử dụng đất

Những thay đổi bổ sung mới của Nghị định số 148 năm 2020 NĐ-CP về việc cấp sổ đỏ đã đưa ra những quy định rõ ràng và chi tiết để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tốt hơn về quyền lợi của người sử dụng đất.

(Nguồn tổng hợp - dautukinhdoanh.net chỉnh sửa)