Thêm 5 ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh

Thông tin

08:40 22/12/2021

Dự thảo mới nhất của Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được gửi lấy ý kiến đại biểu chỉ còn 8 ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh...

So với dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) được các đại biểu Quốc hội thảo luận hồi đầu tháng 9, số ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh ngày 29/9 đã giảm gần phân nửa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, theo cơ sở kết quả rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật hiện có 51 lĩnh vực, ngành nghề, hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư và 386 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được hoạt động theo quy định tại 391 văn bản pháp luật.

Sau khi cân nhắc, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thu hẹp còn 6 ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh, cũng như 322 ngành, nghề nhà nước độc quyền hay phải có giấy phép kinh doanh, phê duyệt hoặc xác nhận trước khi bắt đầu hoạt động.

Dự thảo luật cũng quy định rõ là 80 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, được hoạt động không cần giấy phép, chấp thuận hay xác nhận trước khi hoạt động.

Các ngành cấm đầu tư kinh doanh được liệt kê trong một điều của dự thảo luật các ngành nghề khác được liệt kê trong phụ lục ban hành kèm theo.

Vì vậy, việc cho ý kiến về các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chỉ nên quy định trong luật, không nên giao Chính phủ và định kỳ công bố danh mục cụ thể, nhiều vị đại biểu đã được tiếp thu sau khi nghe báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoại trừ Luật Đầu tư (sửa đổi), không ai được điều chỉnh ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và đầu tư kinh doanh có điều kiện, đây cũng là ý nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị đại biểu chuyên trách.

Ảnh: Các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh

Sau khi chỉnh sửa, các ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh còn lại là: kinh doanh mua, bán người, mô, xác người, bộ phận cơ thể người; mại dâm; hoạt động liên quan đến sinh sản vô tính người.

Ngoài ra, các chất ma túy và các loại hóa chất khác bị cấm kinh doanh theo quy định tại bảng phụ lục ban hành kèm theo.

Các mẫu vật các loại động, thực vật hoang dã thuộc phụ lục 1 của Công ước CITES và danh mục mẫu vật các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I  củng bị cấm kinh doanh theo quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm dự thảo luật.

Các ngành nghề được loại bỏ khỏi danh mục cấm là quân trang, quân dụng cho các lực lượng vũ trang; vũ khí quân dụng, thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho quân sự hay công an; các linh kiện, vật tư, phụ tùng, bộ phận trang thiết bị đặc chủng và công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.

Việc kinh doanh văn hóa phẩm xâm phạm an ninh của quốc gia, đạo đức xã hội, mua bán pháo, các mặt hàng hàng giả, mặt hàng độc hại gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe con người … không còn nằm ở danh mục cấm.

(Nguồn tổng hợp - dautukinhdoanh.net chỉnh sửa)